Kategorije

izdvajamo

Produce Images

Box za rodjenje-239

25.00 €

Dekorativni box za rodjenje djevojčice
sačinjen od mini ružica i eustoma
u kombinaciji sa zelenilom.

Produce Images

Box za rodjenje-238

25.00 €

Dekorativni box za rodjenje dječaka 
sačinjen od mini ruža i eustoma u
kombinaciji sa zelenilom.

Produce Images

Box za rodjenje-241

35.00 €

Dekorativni box za rodjenje djevojčice,
sačinjen od najkvalitetnijih ekvador ruža  i eustoma
u kombinaciji sa zelenilom i igračkom.

Produce Images

Box za rođenje-240

35.00 €

Dekorativni box za rođenje dječaka,
sačinjen od najkvalitetnijih ekvador ruža i eustoma
u kombinaciji sa zelenilom i igračkom

Produce Images

Box za rođenje-242

55.00 €

Dekorativni box za rođenje sačinjien od najkvalitetnijih ekvador ruža u kombinaciji sa eustomama i egzotičnim voćnim vinom